Centrum Agencja Handlowa

Centralne ogrzewanie, instalacje wodno-kanalizacyjne

Kocioł miałowy typu KSWM

Kocioł miałowy typu KSWM
Kotły typu KSWM opalane są miałem węglowym z wymuszonym procesem spalanie za pomocą dmuchawy sterowanej mikroprocesorowym sterownikiem z wyswietlaczem cyfrowym.

Szczegóły produktu

Typ: KSWM

Całodobowe sterowane kotły miałowe typu KSWM.Po rozpaleniu nie wymagają obsługi, przyjazne dla środowiska i bezpieczne w eksploatacji.

Kotły typu KSWM opalane są miałem węglowym z wymuszonym procesem spalanie za pomocą dmuchawy sterowanej mikroprocesorowym sterownikiem z wyswietlaczem cyfrowym.

Wysoka jakoć tych kotłów gwarantuje niskie koszty eksploatacji.

Kotły typu KSWM wykonanane są trzy lub czterokanałowe i przeznaczone do podgrzewania temperatury wody na wylocie nie przekraczające 90 stopni .Znajdują one głównie zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewanaia w budynkach mieszkalnych,warsztatach,pawilonach handlowych i usługowych.Dzięki swojej konstrukcji kotły są bardzo łatwe do czyszczenia, wszystkie operacje czyszczenia i konserwacji możliwe są do wykonania po przez drzwiczki zasypowe jaki i drzwiczki czyszczenia.Automatyka kotła posiada możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej wentylatora ,co sprawia że kocioł sam dostosowuje swą wydajność do zapotrzebowania obiektu na energię cieplną.

Kotły typu SKAM I KSWM są przeznaczone do spalania miału węgla kamiennego typu 32.1 sortymentu MI lub MII, klasy 25/15/15 o własnościach określonych w Polskich Normach PN-82/G-97003; PN-82/G-97001; PN-82/G-97002. Dla prawidłowego przebiegu procesu spalania w czasie cyklu pracy kotła konieczne jest aby zawartość wilgoci w zasypywanym miale wynosiła około 15%.

Podstawowe zalet zastosowania kotła:

  • opalane miałem węglowym
  • po rozpaleniu nie wymaga obsługi
  • przyjazne dla srodowiska
  • bespieczne w eksploatacji
  • proces palenia regulowany mikroprocesorowym sterownikiem
  • nie wymaga wkładów kominowych