Centrum Agencja Handlowa

Centralne ogrzewanie, instalacje wodno-kanalizacyjne

Kocioł miałowy typu SKAM

Kocioł miałowy typu SKAM
Kotły typu SKAM I KSWM są przeznaczone do spalania miału węgla kamiennego typu 32.1 sortymentu MI lub MII, klasy 25/15/15 o własnościach określonych w Polskich Normach PN-82/G-97003; PN-82/G-97001; PN-82/G-97002. Dla prawidłowego przebiegu procesu spalania w czasie cyklu pracy kotła konieczne jest aby zawartość wilgoci w zasypywanym miale wynosiła około 15%.

Szczegóły produktu

CAŁODOBOWE STEROWANE KOTŁY TYPU SKAM

Kotły typu SKAM wykonanane są trzy lub czterokanałowe i przeznaczone do podgrzewania temperatury wody na wylocie nie przekraczające 90 stopni .Znajdują one głównie zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewanaia w budynkach mieszkalnych,warsztatach,pawilonach handlowych i usługowych.Dzięki swojej konstrukcji kotły są bardzo łatwe do czyszczenia, wszystkie operacje czyszczenia i konserwacji możliwe są do wykonania po przez dzwiczki zasypowe jaki i drzwiczki czyszczenia.Automatyka kotła posiada możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej wentylatora ,co sprawia że kocioł sam dostosowuje swą wydajność do zapotrzebowania obiektu na energię cieplną.Automatyka kotła steruje również pracą pompy obiegowej C.O.

Kotły typu SKAM I KSWM są przeznaczone do spalania miału węgla kamiennego typu 32.1 sortymentu MI lub MII, klasy 25/15/15 o własnościach określonych w Polskich Normach PN-82/G-97003; PN-82/G-97001; PN-82/G-97002. Dla prawidłowego przebiegu procesu spalania w czasie cyklu pracy kotła konieczne jest aby zawartość wilgoci w zasypywanym miale wynosiła około 15%.

Podstawowe zalet zastosowania kotła:

  • opalane miałem węglowym
  • po rozpaleniu nie wymaga obsługi
  • przyjazne dla srodowiska
  • bespieczne w eksploatacji
  • proces palenia regulowany mikroprocesorowym sterownikiem
  • nie wymaga wkładów kominowych - zależne od budowy komina oraz waruków eksploatacyjnych kotła odpowiedniej temperatury spalania oraz wilgotności opału.